โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Baucsh & Lomb สำหรับลูกค้าหอแว่น

โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Baucsh & Lomb สำหรับลูกค้าหอแว่น

ซื้อ SOFLENS DAILY DISPOSABLE 5 กล่องแถมบัตรสตาร์บั๊ค 100 บาท

ซื้อ BIO TRUE ONEDAY P30 5 กล่องแถม 1  กล่องฟรี พร้อมแถมพาวเวอร์แบงค์

ซื้อ ULTRA P2 2 กล่องแถม 1  กล่องฟรี พร้อมแถมตลับคอนแทคเลนส์