พิเศษสำหรับ ACUVUE MEMBER ร้านหอแว่น รับส่วนลด 400 บาท

พิเศษสำหรับ ACUVUE MEMBER ร้านหอแว่น รับส่วนลด 400 บาททันที

เมื่อซื้อ ACUVUE OASY BRAND CONTACT LENSES WITH HYDRALUXE FOR ASTIGMATISM  

ตั้งแต่ 4 กล่องขึ้นไป 

(เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2563)